NLP Coaching


NLP Coaching

 


Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at motivere til at skabe forandringer

En coaching session vil typisk tage udgangspunkt i, hvordan du har det, hvad du kunne tænke dig at ændre i dit liv og hvad målet er for den konkrete session. I løbet af sessionen vil coachee, som klienten kaldes, få skabt klarhed over situationen, og på et tidspunkt vil man ofte tale om mål og om, hvad der skal til for at nå det givne mål.

Sessionen afsluttes typisk med en lille snak om, hvad coachee har fået ud af samtalen og med, hvad der skal arbejdes med fremadrettet.


Coaching arbejder hovedsageligt med, hvad vi kan ændre i fremtiden og ikke så meget med, hvorfor tingene er, som de hidtil har været.


En coach session tager 45 minutter.